Kapitálová oprava motoru

Generální opravy motoru v naší servisní stanici umožňují analýzu celého motoru a následují následující etapy inspekce prvků a výměna opotřebovaných dílů. V našem servisním centru na konci provedené práce obdrží majitel vozidla obnovu motoru.

Generální opravy motoru v servisním středisku ATRISHCH-SERVIS zaručují kvalitu provedené práce.

Před zahájením opravy je nutné provést předběžnou diagnózu, na jejímž základě budou navržena řešení. Naši odborníci diagnostikují motor, měří kompresi jednotky, diagnostikují výkon palivových systémů.

V některých případech problémy s pohybem nemusí vždy znamenat nutnost zásadních oprav. Například nízký tlak v mazacím systému a klepání v klikovém mechanismu jsou důsledkem výrazného opotřebení ložisek a hrdla klikového hřídele. Zvýšená spotřeba oleje (více než 0,7-1,0 litrů na 1000 km) znamená nutnost nahradit části skupiny válců a pístů.

Moderní zařízení v kombinaci se zkušenostmi a znalostmi bude účinně provádět opravu hlavy válců, broušení hřídelí, nanášení válců a provádění dalších prací zaměřených na obnovení provozu motoru.